Bestuivingsdag Wageningen

geplaatst in: Evenementen | 0

Op zaterdag 26 januari 2013 organiseert de NBV-commissie Bestuiving voor de 5de keer met een breed programma de jaarlijkse studiedag voor bestuivingimkers.
Plaats: Radixgebouw, Droevendaalsesteeg 1, 6708 PB Wageningen.

Tijdens de workshop begin 2012 is de wintersterfte 2011-’12 gepeild. Die varieerde van 0 – 100 %, niet nader in absolute aantallen uitgewerkt. Als belangrijkste oorzaak van de wintersterfte werd vrijwel unaniem een onvoldoende bestrijding van de Varroa gemeld. Bij sommigen was de sterfte kleiner dan de afgelopen jaren door een intensievere bestrijding van Varroa. Als tweede in de rij van oorzaken  werd gebrek aan stuifmeel aangewezen. Verder zijn genoemd Nosema, te weinig voer en Europees vuilbroed. Opvallend is dat slechts een enkele imker neonicotines (groep gewasbeschermingsmiddelen) als oorzaak aanwees.

In de discussie over de invloed van de bedrijfsmethode op de vitaliteit van bijenvolken hechtte men vooral aan  goede hygiëne.  Veel raat vernieuwen en raten en kasten ontsmetten. Bijenvolken veel laten bouwen en veel nieuwe volken opzetten. Slechte volken opruimen. Daarnaast goede en tijdige bestrijding van varroa, na discussie over de effectiviteit van de diverse middelen en methoden.

Andere genoemde factoren: goede stuifmeelvoorziening, voldoende dracht bij de stand, de leeftijd van de koningin, biologisch-dynamisch imkeren en aparte standen voor jonge opkweekvolken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *