Wordt lid!

Honing

Wat is het nadeel als het HMF-gehalte hoger is dan 40 mg/kg?

Het is in het algemeen bij honing zó dat het hydroxymethylfurfuralgehalte (HMF-gehalte) maximaal 40 mg/kg mag zijn en de diastase-index minimaal 8 moet zijn. Een kwaliteitscriterium, geen gezondheidscriterium. HMF wordt bij verwarming van honing gevormd of bij het lang staan bij kamertemperatuur. Europa wil niet dat honing te lang verhit is of te oud is. De gedachte erachter is dat als HMF te hoog is, de nuttige enzymen voor een groot deel verdwenen zijn.

Een uitzondering is gemaakt voor z.g. tropische honing. Enkele bekende honingexportlanden uit tropische gebieden hebben namelijk door de jaren heen ernstig bezwaar gemaakt tegen de hun inziens “veel te strenge eis” van max. 40 mg/kg. Door de opslag in tropische landen onder hete omstandigheden zou het HMF gehalte hoger oplopen. Daarbij komt nog een lange transporttijd en het afvullen in potjes in Europa. Kortom tropische honing zou daar nooit aan kunnen voldoen.

De EU regelgeving is tenslotte gezwicht voor de argumenten. Wel moet uitdrukkelijk op het etiket vermeld staan dat de honing afkomstig is uit een gebied met een tropisch klimaat (art. 6 lid 4). Alleen als dat er staat, geldt de coulante eis van 80 mg/kg. Diastase wordt niet genoemd, d.w.z. dat tropische honing wel aan de diastase-eis van 8 moet voldoen. Een honing met een te hoog HMF-gehalte is voor de bijen wel giftig. Dat begint al bij 30 mg/kg.

Waarom mag gekristalliseerde honing niet vloeibaar gemaakt worden in de magnetron?

Door het te snel en te heet verwarmen van honing in een magnetron gaan alle waardevolle stoffen (mineralen, sporenelementen e.d.) die in de honing zitten meteen verloren. Wat overblijft, zijn dan alleen de suikers. Het totale percentage aan waardevolle stoffen die in de honing zitten, bedraagt ongeveer 4%.