Wordt lid!

Koninginnenteelt

Wat is koninginnenteelt?

Het eenvoudigst is koninginnenteelt vanuit redcellen, zoals ook bij het maken van kunstzwermen gebeurt. Men zet raampjes met jong open broed en voldoende bijen in een eigen onderkomen en na 13 dagen (oftewel 6 dagen larve plus 7 dagen pop) kan men “oogsten”. Als men aan eigen selectie doet, dan haalt men dát raam uit het volk dat het meeste voldoet aan de door de imker opgestelde criteria.

Als men maar één reservekoningin wil, past men deze redcel-methode toe in een klein kastje. De bijen zullen dan meestal zelf in de gaten houden dat er uiteindelijk maar één koningin is.

Nadeel van deze redcel-methode zijn de kleinere koninginnen die gemiddeld ook slechter presteren dan koninginnen die vanaf het begin voldoende koninginnengelei hebben gekregen. De eerst uitkomende redcel-koningin is dan ook nog eens de slechtste (immers, was het oudste larfje waarvan het volkje nog een koningin wilde maken). (bron: imkerpedia)


Wij hebben ook een aanbod in verschillende cursussen omtrent koninginnenteelt. Klik hier om het aanbod te bekijken.