Privacybeleid Imkervereniging Mergelland

Imkervereniging Mergelland verwerkt persoonsgegevens van personen die bij ons zijn ingeschreven als lid van de vereniging. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacy statement

In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Imkervereniging Mergelland. Wij verwerken persoonsgegeven via ledenadministratiesysteem Mijn Bijenhouders van de Nederlands Bijenhouders vereniging (NBV). Het privacy statement hiervan is terug te vinden op https://www.bijenhouders.nl/privacyverklaring. Daarnaast zijn er enkele omstandigheden waarbij persoonsgegevens ook buiten Mijn Bijenhouders worden gebruikt.

Lidmaatschapsregistratie

De lidmaatschapsregistratie verloopt via een online webformulier in Mijn Bijenhouders, bereikbaar vanaf de website van Imkervereniging Mergelland en de website de Nederlandse Bijenhouders vereniging (NBV) . De gegevens worden direct via een beveiligd webformulier in Mijn Bijenhouders ingevoerd en opgeslagen. Alleen de ledenadministratie (verenigingsbestuurders) en enkele daartoe bevoegde functionarissen (zoals bijvoorbeeld het zwermteam) hebben inzicht in deze gegevens. Voor Mijn Bijenhouders zie het privacy statement op https://www.bijenhouders.nl/privacyverklaring.
Met een persoonlijk Mijn Bijenhouders-account kan een lid zelf zijn gegevens inzien en (deels) bewerken.

Met wie delen wij gegevens?

Gegevens worden niet met derden gedeeld zonder expliciete toestemming vooraf.

Financiële gegevens

De penningmeester van de Imkervereniging Mergelland heeft inzicht in financiële gegevens, zoals bijvoorbeeld het rekeningnummer waarvandaan betalingen worden gedaan op de rekening van de vereniging en de ledenadministratie om de contributie te kunnen innen.

Digitale communicatie.

Voor de digitale communicatie met leden wordt uitsluitend gebruik gemaakt van e-mail. Hiervoor maken we gebruik van de e-mailadressen zoals deze in Mijn Bijenhouders staan vermeld.
Als er berichten worden gestuurd aan e-mailadressen van @imker-mergelland.nl wordt deze e-mail doorgestuurd aan de betreffende contactpersoon of personen binnen de vereniging.

Voor het versturen van nieuwsbrieven maakt Imkervereniging Mergelland gebruik van Mailchimp. Mailchimp heeft haar systemen goed beveiligd en gaat vertrouwelijk om met je gegevens. Mailchimp is gevestigd in de US en door Imkervereniging Mergelland is met Mailchimp een modelcontract voor doorgifte afgesloten op basis van artikel 26, lid 4 van de Europese richtlijn nr.95/46/EG.
Er is mogelijkheid voor een opt-out.

Online media

Op de website van Imkervereniging Mergelland (https://www.imker-mergelland.nl) worden cookies gebruikt voor het goed laten functioneren van de website en het meten van bezoekersstromen (analytics).

Beeldmateriaal

Imkervereniging Mergelland maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van Imkervereniging Mergelland (in gedrukte media als ook op de website en op sociale media) en als herinnering (archief).

Datalekken

Indien er sprake is van (een vermoeden van) een datalek wordt dit conform het ‘protocol datalekken verwerkers’ gemeld bij de NBV. Na melding van een datalek heeft de NBV een informatieplicht die voorschrijft dat leden worden geïnformeerd over wat er met hun persoonsgegevens is gebeurd.

Recht op vergetelheid (RTBF) en inzage in gegevens (SAR)

Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in gegevens (SAR) reageert Imkervereniging Mergelland binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via het secretariaat (penningmeester@imker-mergelland.nl) . Conform het privacy beleid van de NBV wordt dit verzoek in overleg met de afdeling Juridische zaken van de NBV in behandeling genomen.

Communicatie

Het privacy beleid van Imkervereniging Mergelland is terug te vinden via https://www.imker-mergelland.nl/privacy  en op te vragen via het secretariaat op pennignmeester@imker-mergelland.nl.

Wijzigen privacyverklaring

Imkervereniging Mergelland behoudt zich het recht voor, deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen Imkervereniging Mergelland adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien Imkervereniging Mergelland wijzigingen aanbrengt, zullen deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website en/of via rechtstreekse berichtgeving.