Uitnodiging Groen Gastvrij Gordel

geplaatst in: Evenementen | 0

Doel van de conferentie

Duurzaam ruimtelijk beleid en stedelijk groen staan momenteel volop in de belangstelling. Steeds meer stadsbewoners zijn geïnteresseerd in het beheer van het openbaar groen voor gemeenschappelijke doelen als bijvoorbeeld de teelt van groenten en fruit, of in de aanleg van recreatie- en moestuinen op (tijdelijk) braakliggende terreinen in de stad. Ook de teelt en verwerking van klein fruit, het houden van bijen, het aanleggen van een kruidentuin op balkons en daken, of zelfs visteelt in leegstaande fabrieksgebouwen worden genoemd als mogelijkheden.

Daarnaast geniet de kleinschalige, grondgebonden landbouw en voedselproductie direct buiten de stad hernieuwde belangstelling. Want juist dit agrarisch cultuurlandschap, al dan niet met bijbehorende boerderijwinkel, voorziet in de recreatieve behoefte van de stadsbewoner. De recente aanleg van de “Tuinen van Vaeshartelt”, inclusief de nieuwe wijngaarden zijn een goed voorbeeld hiervan. Diverse vrijwilligers uit Maastricht en omstreken hebben zich al aangemeld voor het beheer hiervan.

Meer informatie:

http://www.groenegastvrijegordel.nl/

Aanmelden:

http://www.groenegastvrijegordel.nl/contact.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *