Voor haar leden organiseert Imkervereniging Mergelland een vervolgcursus. De aanleiding voor deze cursus is de behoefte tot handhaving en verbetering van de kwaliteit van de bijenhouderij in Nederland.

Het doel van deze cursus is imkers inzicht te geven in alle aspecten van het bijenhouden en de winning en verwerking van bijenproducten. Deze cursus legt de basis voor verdere specialisatie en voor het bedrijfsmatig imkeren.

[button color=gold url=http://www.imker-mergelland.nl/evenementen/vervolgcursus-2016 target=self]Aanmelden cursus[/button]

 Beschrijving vervolgcursus

De onderstaande beschrijving heeft betrekking op de cursus in 2015. Mogelijk wijkt de informatie voor de cursus in 2016 iets af.

Deze cursus voorziet in de behoefte tot handhaving en verbetering van de kwaliteit van de bijenhouderij in Nederland. Deze cursus geeft imkers inzicht in alle aspecten van het bijenhouden en de winning en verwerking van bijenproducten. De cursus bouwt verdiepend en verbredend voort op de basiscursus bijenhouden. Gediplomeerde basiscursisten worden opgeleid tot zelfstandig imker, dat wil zeggen: een imker die zonder hulp van een mentor kan bijenhouden.

Deze cursus legt de basis voor verdere specialisatie en voor het bedrijfsmatig imkeren door middel van het behandelen van de volgende thema’s:
[list type=check ]

 • Inzicht verkrijgen in diverse bedrijfsmethoden.
 • Zelfstandig kunnen bepalen welke methode in welke situatie het meest geschikt is.
 • Problemen adequaat en zelfstandig oplossen.
 • Ziektebeelden onderkennen en bestrijden.
 • Chemische en biologische behandelmethoden toepassen bij de bevordering van het volk en/of de bestrijding van ziekten.
 • Geavanceerde bijenteeltgereedschappen, kasten en gebruiksvoorwerpen (invoerkooitjes, separator, hoge bodem, kirchhainers enz.)kunnen toepassen.
 • Over een breder spectrum van imkermogelijkheden beschikken en daardoor beter in staat zijn op wisselende omstandigheden in te spelen.
[/list] Resultaat van de cursus

De afgestudeerde is in staat:
[list type=check ]

 • zelfstandig bijen te houden en in de bijen te werken.
 • de conditie van een bijenvolk te beoordelen.
 • eigenschappen van een volk vast te stellen.
 • de benodigde en juiste teelttechnische maatregelen te nemen.
 • met de meest voorkomende bedrijfsmethoden het productieproces te plannen en uit te voeren.
 • een vorm van koninginnenteelt toe te passen.
 • bijenziekten en spuitschade te herkennen en de juiste behandelmethode toe te passen.
 • preventieve en curatieve gezondheidsmaatregelen te nemen.
 • voorlichting te geven over de bijen en het houden van bijen.
 • drachtgebied in de omgeving te herkennen en op basis daarvan een jaarplan op te stellen.
 • de kwaliteit van de bijenweide te verbeteren.
 • diverse producten uit de imkerij te winnen.
 • volken te prepareren voor de uitvoering van bestuiving.
 • afspraken te maken in het kader van het uitzetten van bijenvolken.
 • de kwaliteitsaspecten van de eigen bijenvolken te beoordelen.
[/list] De afgestudeerde heeft minimaal 80% van de praktijklessen gevolgd.

Inhoud van de cursus

De cursus legt het accent op de theoretische kennis, maar kent ook een substantieel praktijkgedeelte, waarin bijzondere teeltmethoden en productiemethoden aan de hand van praktische uitvoering zullen worden aangeleerd.

De onderwerpen van het praktijkgedeelte worden gekozen in overleg met de cursisten. Bovendien zullen aanwijzingen worden gegeven om zich via zelfstudie onderwerpen eigen te maken.

Inhoud van de theorielessen :
[list type=check ]

 • leven en biologie van de honingbij
 • (anatomie van de honingbij, ontwikkeling, levenscyclus, communicatie, feromonen enz.).
 • basisprincipes van diverse bedrijfsmethodes ten behoeve van zwermverhindering, honingwinning,
 • inzet voor bestuiving en voorkomen van ziekten.
 • basisprincipes van koninginnenteelt en kwaliteitsverbetering van de bijenpopulatie op eigen stand.
 • bijengezondheidszorg, inclusief het herkennen van ziektes en de bestrijdingsmethodes daarvoor en inclusief kennis van de wettelijke regelingen en verplichtingen.
 • kennis van de winning en verwerking van bijenproducten zoals honing, was, propolis en stuifmeel,
 • inclusief kennis van wettelijke normen en hygiënische maatregelen.
 • basiskennis over inzet van bijen voor de bestuiving en over economische aspecten van bijenhouden.
 • inzicht in het belang van de bijen voor de omgeving
 • inzicht in de relatie met andere bestuivende insecten.
 • beginselen bloembiologie.
[/list] Inhoud van de praktijklessen :
[list type=check ]
 • uitvoeren van diverse bedrijfsmethodes.
 • uitvoeren van een vorm van koninginnenteelt:
 • uitvoeren van winning en verwerking van bijenproducten:
 • opstellen drachtplantenkalender in een bepaald gebied.
[/list] Duur en opzet van de cursus

Theorie volgen van de gevorderdencursus van de Lieteberg te Zutendaal, als ondergrond voor de theoretische kennis. Zie schema lesrooster Lieteberg.

Op basis van de doelstelling, de inhoud en het beoogd resultaat vult de bijenteeltleraar zelfstandig het lesprogramma. Voor de uitvoering van de cursus wordt gebruik gemaakt van bestaande literatuur en van een door de bijenteeltorganisatie ter beschikking gestelde lesbijenstand.

De cursus bestaat uit 4 dagdelen van 2 ½ uur theorie, 8 dagdelen van 2 ½ uur praktijk en circa 30 uur zelfstudie. De praktijklessen zullen worden gegeven in een groep van maximaal 12 cursisten. Per twee cursisten zal er één bijenvolk voor de praktijklessen aanwezig zijn.

Toelatingseisen
[list type=check ]

 • bezit van het diploma van de basiscursus.
 • minimaal een jaar lang zelfstandige praktische ervaring met tenminste twee bijenvolken.
 • in bijzondere gevallen kan de organiserende vereniging hiervan, gemotiveerd, afwijken.
 • lid zijn van Imkervereniging Mergelland.
 • lid zijn van de NBV.
[/list]
Lesrooster theorie Lietenberg
Theorielessen 19.30 – 22.45 uur
Plaats: Bezoekerscentrum De Lieteberg, Stalkerweg z/n, 3690 Zutendaal (België)
Les Datum Onderwerp / Activiteit
1 Van nectar tot honing
2 Drachtplanten
3 Inwinteren & Uitwinteren
4 Stuifmeel (Michel Asperges)
5 Amerikaans Vuilbroed (Dirk De Graaf)
6 Methode Imkeren: Broedbeperking (Erwin Hoebrechts)
7 Erfelijkheid (Michel Asperges)
8 Koninginnenteelt-theorie (Raymond Lambie)
9 Koninginnenteelt-praktijk Raymond Lambie)
10 Evaluatie en cursustest (Raymond Lambie)

 

Lesrooster theorie Bijenpaviljoen
Theorielessen 19.30 – 22.00 uur
Plaats: Bijenpaviljoen Vaeshartelt Weert 9 te Maastricht
Les Datum Onderwerp / Activiteit
1 Imkermethodes
2 Bijengezondheid
3 Koninginnenteelt
4 Drachtgebied & drachtkalander

 

Praktijklessen Bijenpaviljoen
Praktijklessen in principe op zondag van 10.00 -12.30 uur
Plaats: Bijenpaviljoen Vaeshartelt Weert 9 te Maastricht
Les Datum Onderwerp / Activiteit
5 Reizen & Voorjaarsontwikkeling
6 Imkermethodes
7 Koninginnenteelt
8 Excursie KI koninginnenteler
9 Bijenproducten presentatie
10 Bijengezondheid & Varroabestrijding
11 Excursie Drachtplanten
12 Presentatie opdrachten
13 Examen & Afsluiting

 

Kosten:

€ 125,- , bij aanmelding te betalen via Rabobank NL32RABO 011.98.25.325 t.n.v. Imkervereniging Mergelland, Margraten,
[list type=check ]

 • Aantal cursisten: maximaal 12
 • Cursusleraar: Hub Maar
[/list] De cursus bestaat uit:
[list type=check ]
 • 10 lessen theorie voor gevorderden Lieteberg
 • 4 theorielessen op donderdagavond
 • 8 praktijklessen, meestal op de zondag
 • een afsluitingsbijeenkomst
[/list] Alle onderdelen moeten worden gevolgd!

Benodigde literatuur:
[list type=check ]

 • Wordt tijdens de eerste les besproken.
[/list] Aanmelden:

[button color=gold url=http://www.imker-mergelland.nl/evenementen/vervolgcursus-2015 target=self]Aanmelden curcus[/button]