Wat is de meerwaarde van een Mergellandlid?

geplaatst in: Mergelland | 0

Door de vele vragen hebben wij een samenvatting gemaakt van wat een Mergelland lid is en kan. Een onderwerp dat in de laatste jaarvergadering ter sprake is gekomen. Mochten er vragen zijn naar aanleiding van dit bericht dan kan men contact opnemen met een van de bestuursleden.

Wat zeggen onze statuten?

Art. 5 lid 1:

De vereniging kent leden, gastleden, Mergellandleden en ereleden……………………………….

Art. 10 lid 1:

De leden en de gastleden en de Mergellandleden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie. De contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld…………………………………

Verder willen we onder de aandacht brengen dat ook Mergellandleden van harte welkom zijn en blijven binnen onze vereniging. Zij hebben een even waardevolle bijdrage aan de vereniging als alle andere leden, zeker in het kader van educatie, kennisoverdracht, mentorschap voor startende imkers.

Wij bieden als vereniging zijnde een mogelijkheid om kennis te delen met andere imkers middels het imkertreffen. Organiseren de beginnerscursus, gevorderdencursus en cursussen zoals koninginnenteelt waar Mergellandleden met veel plezier aan deelnemen. Ook spelen Mergelland leden een belangrijke rol in het delen van de opgedane kennis door middel van hun bijdrage tijdens activiteiten omtrent imkereducatie.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd. Namens het bestuur van Imkervereniging Mergelland, Hub Maar Voorzitter.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *